Unike harrbilder fra Femund Engerdal

Foto: Tore Stengrundet

Foto: Tore Stengrundet

Jan Lillestu har klart å fange harrgyting på film. Dette er unike bilder det ikke finnes maken til. I Femund Engerdal er det mange områder som er kjent for godt harrfiske.

Les mer på fishspot.no sine helt nye websider her.

Gasta Design