Innlevering av beverrapporter

Beverjakta var slutt 15. mai og det er tid for innlevering av fangstrapporter enten bevern ble skutt eller ikke. Tar gjerne imot opplysninger om bebodde hytter og observasjoner av bever. Kan se ut som beverstammen har blitt mindre de siste årene, det kan være som følge av litt for høye beverkvoter, men i en del næringsfattige områder som Jyltingsmarka rundt Sorken og Tolgevollen er det ikke mye tilgjengelig bevermat og bevern har måttet flytte til andre steder. 

Gasta Design