Ulvemerking

Foto: Bjørnar Johnsen ID:570

Foto: Bjørnar Johnsen ID:570

På søndag ble det som kjent merket 6 ulver fra Osdalsflokken. Det ble leita etter flokken hele hælja og den ble først funnet på søndag og da var dem i Skjærbekkdaln. Skjærbekkdaln ligger i Elvdalen på vestsia av elva og det ble påvist revimarkeringer der i høst og dna bekrefta at det var Osdalsflokken som hadde markert revir der. Fjellstyret forvalter elgstammen i Elvdalen og med en ulveflokk i området må elgkvotene reduseres og det vil bli et økonomisk tap for fjellstyret. Ulven i forkant på venstre side av bildet er alfahannen som veide 53 kg.

Gasta Design