Resultater fra radiomerka rever torsdag 19. januar kl 19.00 på Drevsjø.

Foto: Bjørnar Johnsen ID:571

Foto: Bjørnar Johnsen ID:571

Det har de siste årene blitt radiomerket rever i Engerdaln. Det er høyskolen i Hedmark avdeling Evenstad som leder prosjektet med hjelp av Vidar Trøen og andre frivillige. Så langt denne sesongen har det ikke blitt merket noen rever dessverre. Prosjektet har flere revebåser som Vidar Trøen røkter og i tillegg er det revebåser rundt om i kommunen som det forhåpentligvis snart blir fanget noen rever i. Ut fra de revene som er skutt i høst og vinter er det veldig lite valper og det er en kjent sak at det er lettere å få valper i revebåsene enn voksne rever. På torsdagskvelden kl 19.00 vil Morten Odden, Thomas Willebrandt med flere vise fram resultatene fra forskningsprosjektet så langt. Det har kommet fram mange spennende resultater for den som er interessert i revens liv og områdebruk. Det er forsket veldig lite på rev tidligere så dette er ny og spennende forskning. Alle er hjertelig velkomne til en interssant kveld i møterommet på Skrivargarden på torsdagskvelden kl 19.00. Fjellstyret vil ordne kaffe.    

Gasta Design