Hvordan kjøpe fiskekort?

Foto: Arkiv, Drevsjø Barnehage ID:572

Foto: Arkiv, Drevsjø Barnehage ID:572

Vi minner om denne saken:

Fra nyttår gikk Engerdal Fjellstyre over til kun å selge fiskekort digitalt. Det vil i prinsippet si at kortene blir fylt inn digitalt istede for på blokk, men det vil ikke bety noen endring for våre brukere med unntak av at fiskekortkonvoluttene ved Snerta blir borte. Kortene kan fortsatt kjøpes hos forhandler i tillegg til på web og sms. Vi vil anbefale å handle fiskekort hos forhandlerne våre da de også sitter med en del lokalkunnskap og kompetanse som kan gi verdifulle tips for fisketuren:)

Årskort og fiskekort til utlendinger kan ikke kjøpes på sms og må derfor kjøpes hos våre forhandlere eller på web.

Her har du en oversikt over fiskekortforhandlerne våre (de med fiskesymbolet bak).
Her er en link til websalget.
SMS plakat for fiskekort Engerdal (kun norske telefoner)
SMS plakat for Femundsmarka Nasjonalpark (kun norske telefoner)

Kortet for Femundsmarka Nasjonalpark er et felleskort for hele nasjonalparken (både den delen som ligger i Engerdal og den som ligger i Røros). Dette kortet selges bare på SMS og på inatur.no, og gjelder kun innenfor nasjonalparkens grenser. Skal du fiske kun i Engerdal sin del av nasjonalparken, gjelder det vanlige fiskekortet for Engerdal som de tre andre linkene fører til.

Gasta Design