Fangst av smårovvilt 2016

Foto: Bjørnar Johnsen ID:574

Foto: Bjørnar Johnsen ID:574

Engerdal jakt og fiskeadministrasjon har i mange år oppmuntret til fangst av smårovvilt gjennom en premieringsordning. Fjellstyret har støttet denne ordningen og dette er et tiltak for å bedre vilkårene for småviltbestandene, i tillegg har fjellstyret organisert nedgraving av slakteavfall fra elgjakta for å begrense mattilgangen for smårovviltet. Antallet felt rev på statsallmenninga har gått ned fra 101 til 91 siste året og har muligens en sammenheng med at det har vokst opp lite revevalper sommeren 2016. Nesten alle rever som ble skutt høsten 2016 var voksne rever og det har vært dårlig utbytte for åtejegerne høsten 2016. Åtejegerne i hele kommunen er veldig viktige for å begrense revebestanden over et større område. Som bildet viser blir det felt noen rever for drivende hunder også.  Felt rev fra 1992 til 2016 her. Interessen for å jakte kråkefugler som beskatter egg og kyllinger skulle gjerne vært større, men dette er en krevende jakt og spesielt ravn og kråker lærer fort og er vanskelige å få på skuddhold. Fangsten av mår hår gått nedover siste 3 årene. Her er en oversikt fra 1992 over felt smårovvilt på statsallmenninga.

Gasta Design