Trening av elghunder på statsallmenningen

Fjellstyret har utarbeidet noen enkle "skikk og bruk"- regler for trening av elghunder på statsallmenningen. Disse avløser på ingen måte gjeldende lover og forskrifter for hundebruk og hundehold, men er ment som en rettledning for å unngå misnøye og uoverensstemmelser. Bakgrunnen for at reglene har kommet til er inspill i forbindelse med behandlingen av opplegget for elgjakta. "skikk og bruk" reglene kan du lese her, samt at de er utsendt til alle jaktlag som skal jakte på statsallmenningen den kommende perioden.

Gasta Design