Skadet tiur

Foto: Jan Nordvålen

Foto: Jan Nordvålen

Vår hospitant Runar Rønning fikk se en tiur ved veikanten ved Vikbutjønna i dag tidlig på vei til jobb. Han stoppet for å ta et bilde av den flotte fuglen, men merket da en merkelig oppførsel på den ellers litt hissige arten. Tiuren sto helt stille før den omsider prøvde å flytte seg, da sjangla og snubla den bare og bar tydelig preg av skade. Av "humanitære" årsaker måtte den da bøte med livet og etter nærmere undersøkelser var de eneste synlige skadene et stort sår på hodet. Hva som er grunnen til skaden er noe usikkert, men antagelig er det høyspentlinjen som går 600 m fra der fuglen ble funnet, ellers så har den hatt et ublidt møte med en bil. Høyspentlinjene tar mye skogsfugl i løpet av et år, og er derfor en stor trussel for disse artene.

Tiuren er den største arten i hønsefuglfamilien og kan bli bortimot 90 cm lang og veie opp til 6 kg, den kan også bli opptil 20 år gammel.Den livnærer seg hovedsaklig på frø og plantedeler, særlig fra furu, men foretrekker bær og urter i sommerhalvåret.
Dette var nok en godt voksen, men relativt liten tiur.

Skaden
 

Gasta Design