To simler drept av ulv

En ulv som kom nordfra over Storbekkfjellet og kryssa Femund nord for Sorken, drepte to simler ved Bottølen sør for Bjønnberga i natt. Ulven fortsatte over Isteren og Svalsjøen, men sporet blåste igjen når den kom opp i Bårn. Simlene lå 1 km fra hverandre og det var bare spist litt på den første, den andre simla var det spist noe mere av. De to simlene ble drept i samme område som det ble tatt ei simle tidligere i vinter av en ulv som også kom nordfra. Kvoten for lisensjakt på 4 ulv i Hedmark er fylt, men rovviltnemda har gjort et nytt vedtak om felling av 4 ulver til med jaktstart 7. mars (er allerede tatt ut en ulv av SNO under skadefelling). De resterende 3 ulvene kan det jaktes på fra 7. mars om vedtaket blir opprettholdt etter at eventuelle anker er behandlet. Elgå Reinbeitedistrikt vurderer eller har søkt om skadefelling av en ulv.

Gasta Design