Skadde rein etter ulveangrepet forrige natta

Reinsgjeterne måtte avlive ei stor flott simle i dag som hadde stygge bittskader i hals/nakke og låret etter ulven som var i flokken forrige natt. Tross skadene den hadde greide den å følge flokken (se bilde) og det var vanskelig å få skilt den ut og skutt den. Reinsgjeterne har observert to rein til som har bittskader og de vil bli fulgt nøye og eventuelt avliva. Det er ofte vanskelig å oppdage skader i flokken og det kan være ytterligere rein med skader etter ulvens besøk. Ulven har fortsatt vestover og har kommet ned på Sølensjøen og inn i områder hvor det er Rendalsrein. Reinsgjeterne er på vakt og holder utkikk om ulven skulle komme tilbake.

Gasta Design