To lag ferdig med årets kvote!

Foto: Vibeke Knutsen ID:719

Foto: Vibeke Knutsen ID:719

Fikk Æljmelding fra Valdaln i dag: "5 tagger skutt oppi Storknallen på mårran! Æljen heng etter stenrøsan oppi her og en fornøyd skytter sitt ved sia tå. Helsninger frå Valdalen"  Etter en litt treg start var det en av gamlekara som måtte ta ansvar både med skytinga og kokkeleringa for Valdalslaget noe dette bildet viser. Jotholla var i storslag på mårran og la 3 ælj i bakken, ei ku og to kalver og da ble det tid til en kaffekok på fallet. Seteråsen og Buvika fylte begge årets kvote med hver sin okse i dag, Buviklaget var klar for mer æljakt og tok tilleggsdyr med en gang. Lortsetra skøyt ei fjorku som ble til ku når skytteren kom fram til fallet og fikk tatt en nærmere titt på æljen, det ble en kalv på Lortsetra også. Bjønnberga fikk ei ku, Vurrusjølia vest en okse og Femundsmarka nord en kalv.

På viltstellområde 1 har Engeren vest fått en kalv.

På viltstellområde 2 har Moalia og Hullbekkjølen fått en kalv hver. Volskaftet er nok ferdig med kortspellinga nå og har kommet seg ut i æljskogen og da ble det en okse i dag!

Felt elg statsallmenninga.
Felt elg vilt 1 og 2

Gasta Design