Stryking av ørret i Elgåelva

03.10-2017
 

 

Var den årlige turen til Elgåelva i dag for å stryke fisken som har blitt fanget denne høsten i stamfiskfella som står fastmontert i Elgåelva. Største fisken i år var en hanne på 5,2 kg. Det var dårlig oppgang i fella denne høsten og det er bare 35 fisker som gikk i fella. All fisken er nå merka med floydmerke og satt ut i elva igen og fjellstyret har fått nok rogn til settefiskanlegget på Snerta.

Jan Nordvålen