Etablererstipend for nye småfeholdere og hjorteoppdrettere.

I henhold til “Bidragsbudsjett 2018 inkl regler” lyses ledige midler fra satsingsområde småfehold ut som etablererstipend for nye småfeholdere og hjorteoppdrettere. Tilgjengelig beløp er kr 32 000,-. Stipendet er beregnet på investeringer og vedlikehold knyttet til næringsdrifta, eller nedbetaling av næringsgjeld. For fullstendige krav til søknaden og vilkår for tildeling, se Bidragsbudsjett 2018.

Søknadsfristen er 25 oktober og fjellstyret tar sikte på å behandle inkomne søknader på sitt novembermøte.

Foto: Ole Opseth.

Foto: Ole Opseth.

Ole Opseth