Svømmeglad elg

Så kommer endelig en sak som omhandler levende elg. For det er da vel slik at byttet, enten det er vilt eller fisk, er mest fascinerende så lenge det er i live? I alle fall er det vanskelig å ikke la fascinasjonen strømme innover seg når en ser skogens konge legge på svøm, og med sine lange stylter til bein oppnå en fart en selv bare kan drømme om. Elgen på bildene likte seg så godt i vannet at den like godt snudde og svømte over igjen etter første kryssing av Engersjøen. Kanskje hadde den en fornemmelse av at jaktlaget på vestsida av sjøen var mindre slagkraftig enn de truende predatorene på østsida.

På land
Rister seg tørr

Gasta Design