Stengte Skogsbilveier

Som tidligere år har Statskog stengt skogsbilveiene på statsallmenningen i vårløsningen.  Dette blir gjort for å forhindre skader på vei og kjøretøy, og vi håper at dette blir respektert.

 

Det er vanskelig å forutse når veiene kan åpnes igjen, men erfaringsmessig vil dette ta litt tid.  Åpning vil skje etter hvert som hver enkelt vei er befart og erklært kjørbar med vanlig personbil.  Dette kan varierer fra sted til sted, og er også avhengig av værforholdene framover. 

Under følger et dagsferskt bilde fra Skrivargard`n på Drevsjø.

Foto: Merète Trangsrud

Foto: Merète Trangsrud

Merète Trangsrud