Blandede resultater i Rødalen

I februar ble det plantet 3200 rognkorn av stedegen røye i Gjeddviktjønna og Langsjøen i Rødalen. Med tanke på at de små livene er ytterst sårbare, har det vært stor spenning knyttet til hvordan de har hatt det der nede i det mørke, vinterkalde vannet. Vannkvaliteten i Rødalen er god, så den mest kritiske faktoren knyttet til selve klekkingen er utvilsomt oksygentilgangen. I helga ble det siste vinterføret benyttet til en ekspedisjon til fjelldalen for å gjøre opp foreløpig status i prosjektet, og spenningen var selvsagt stor. I Langsjøen er gjennomstrømningen stor og jubelrop runget mellom hognene da vibertboksene ble tatt opp her. Nær sagt samtlige av de 800 rognkornene som ble plantet hadde klekt. På Gjeddviktjønna var stemningen noe mer dempet da bokser med massevis av død rogn ble løftet opp over iskanten. Etter opptelling var det likevel ikke helsvart. I et par av boksene hadde det aller meste klekt og i de aller fleste hadde noe klekt. Totalt viste opptellingen at 1324 av 2800 rognkorn hadde nådde neste stadium i livet og svømt ut av boksene som plommesekkyngel. Dårligst hadde det gått med dem som ble plassert på nær halvannen meters dyp ute i tjønna, hvor oksygentilgangen åpenbart er i minste laget. Dermed må en virkleig forsøke å finne de mest oksygenrike og gunstige plassene for kommende utsettinger. På bildene ses Roar Hyllvang, Jon Inge Tollefsen, Øistein Andersen og Erik Lund i fiskepleiens tjeneste.

Tore Stengrundet