Status på vårstengte veier på statsallmenningen

De fleste veiene er nå åpnet, men Vurrusjøliveien, Østveien og Lortseterveien er fortsatt stengt.

I f.t. de veiene som er åpnet, gjør vi oppmerksom på at det fortsatt er litt bløtt enkelte strekninger/partier.  Det gjenstår også litt vedlikeholdsarbeid.  Vi anbefaler derfor at det kjøres hensynsfullt og at farten avpasses etter forholdene.

Foto: Merète Trangsrud

Foto: Merète Trangsrud

Merète Trangsrud