Glimt fra fagkveld om storaure

Mandagskvelden var innholdsrik i Engerdal, med hjemmekamp for bygdas fotballherrer og storaurekveld med foredrag av NINA-forskerne Jon Museth og Odd Terje Sandlund. Hva som var den største begivenheten er det sikkert delte meninger om, men vi velger utvilsomt fagkvelden som hjemmesidestoff. Både Isteren, Femund, Engeren, Storsjøen og til dels Langsjøen var under lupen i løpet av kvelden. De fire førstnevnte har vært tett fulgt med blant annet skjellprøveanalyser i flere år, noe som har gitt gode svar på hvordan det står til med de ulike bestandene. Et gjennomgansgtema for kvelden var sårbarheten til slike storvokste, fiskespisende bestander. I sjøene i vårt distrikt har de i tillegg en svært utholdenede vekst, noe som gjør dem enda mer utsatt for overbeskatning. Dataene fra NINA viste da også at samtilge av de nevnte bestandene til tider har blitt betydelig påvirket av i overkant hardt fiske. I Isteren har innføring av strengere regler gitt markant bedring, mens det i Storsjøen er stort uttak av fisk som fortsatt har meget gode vekstår foran seg. Dårligst står det til i Engeren, hvor dagens beskatning gjør at det aller meste av fisken mister livet rundt konfirmasjonsalder. Riktignok er det tendenser til en liten bedring de siste åra, men det er et stort potensial for å få til en langt større og sunnere storaurebestand enn det som er tilfelle i dag.

Det ble også rettet en advarende pekefinger mot illegal spredning av fiskearter. Innføringen av krøkle i Storsjøen har medført at det trolig aldri mer vil kunne bli sik- og røyebestander av særlig god kvalitet der. I sjøene i Engerdal er dessuten sammensetningen av ulike sik- og røyebestander slik at tilgangen til forfisk for storaure er god uten arter som krøkle og lagesild til stede.

PowerPoint-presentasjoner fra kveldens foredrag og mer spennende fakta om storaure kan du lese ved å klikke på lenkene under.

Museth Sandlund Storaure i siksjøer

Tore Stengrundet