Sommervikarer 2018

Fjellstyret har behov for ekstrahjelp i sommer i forbindelse med ferieavvikling. Vi søker derfor etter 2 eller 3 sommervikarer som kan ta i et tak med å holde hjulene i gang. Det er allsidige arbeidsoppgaver innefor vårt område knyttet til skjøtsel og oppsyn. Hoveddelen av arbeidet vil skje i sommer, men vi har et ønske om at våre sommervikarer også kan legge en liten del av arbeidstiden til september og jaktoppsyn. Fullstendig utlysningstekst for sommervikarstillingene finner du her.

I forbindelse med ekstra tjenestesalg til SNO søker vi også etter en person som kan jobbe i engasjement direkte knyttet til dette tjenestesalget. Her søker vi en allsidig person med kompetanse innen vedlikehold og skjøtsel. Fullstendig utlysningstekst av engasjementstilling finner du her. 

Søknadsfristen er 10 april.

Foto: Ole Opseth

Foto: Ole Opseth

Ole Opseth