Sommervikarene er på plass.

Foto: Ole Opseth ID:638

Foto: Ole Opseth ID:638

 

Sommerstid utfører fjellstyret en rekke oppgaver på statsallmenningen knyttet til skjøtsel av friluftsinstallasjoner, informasjon og oppsyn. For at ikke denne publikumsservicen skal stoppe opp i forbindelse med ferieavviklingen, ansetter fjellstyret som regel hver sommer vikarer. Denne sommeren er det Arne Elgaaen, Tobias Andrès og Øystein Kolseth som er sommervikarer. Arne er nok kjent for mange, siden han har vært sommervikar hos oss i flere år. Som bildet til venstre viser, har Tobias og Øystein kommet godt i gang denne uka med skjøtsels- og registreringsarbeider i Gutulia. Korrekt antrukket med redningsvest i båten er de også. Skal du f.eks ta turen inn til Gutulia i morgen i forbindelse med åpningen av Gutulivollen, eller senere i sommer, så legg merke til de nye informasjonspunktene langs stien. Disse er det våre sommervikarer som har satt opp. Vi ber dere ta vel imot dem og vi ønsker dem lykke til. 

Gasta Design