NJFF-båten på Gutulisjøen er på plass.

Foto: NJFF ID:637

Foto: NJFF ID:637

Norges Jeger- og Fiskerforbund sin medlemsfordel for alle medlemmer – med én nøkkel får du tilgang til over 100 båter rundt om i hele landet. Femund JFF har en egen båt, som ligger plassert ved Gutulisjøen på Statsallmenningen. Sjøen huser både ørret, harr, sik, abbor og gjedde – grove eksemplarer av samtlige arter finnes! Bilveg helt fram, og åpen seter med servering i sørenden av sjøen om sommeren.

Når du skal bruke båten på Gutulisjøen, husk å booke den i riktig tidsrom på www.minebater.no. På denne nettsida kan du også bestille din egen båtnøkkel som passer alle NJFF-båtene i landet og melde deg inn i NJFF dersom du ikke er medlem. Femund JFF håper at mange bruker båten i Engerdal og opplever ekte fiskeglede i storslått natur i sommer!

Avslutningsvis minner vi om at bruk av motor på båt i Gutulisjøen kun er tillatt i forbindelse med garnfiske. Du må altså ha rett til å legge garn i sjøen for å bruke motor på båten.

Gasta Design