Snøskuterløyper på statsallmenningen.

Foto: Jan Nordvålen ID:226

Foto: Jan Nordvålen ID:226

Engerdal fjellstyre jobber for tiden med lokal forskrift om snøskuterløyper i Engerdal kommune. Kommunen har satt frist til 3 november med å komme med høringsuttalelser. I den forbindelse har fjellstyret tilskrevet organisasjoner som representerer bruksberettigede, jakt-, fiske-, friluftslivs- og naturverninteresser samt reiselivsnæringen på statsallmenningen for å få innspill før vi avgir vår uttalelse. For å ha et så godt grunnlag som mulig før vi avgir uttalelse, ønsker vi innspill i saken innen den 20 oktober. Dersom du har meninger om dette og er aktiv bruker av statsallmenningen i en eller annen sammenheng, tar vi gjerne imot dine synpunkter. Dette kan sendes til post@engerdal-fjellstyre.no. Forslaget til lokal forskrift med kart over løypeforslag finner du her.  

For fjellstyret handler denne saken i første omgang om å gi høringsinnspill til den kommunale forskriften. I tillegg er fjellstyret gjennom fjelloven tillagt myndighet til å forby eller begrense motorferdsel i statsallmenningner. Dette er en sak som mange er opptatt av, og som skaper engasjement. De interesser som fjellstyret er satt til å ivareta, veier derfor tungt nå vi skal uttale oss i saken og gi grunneiers samtykke til etablering av løyper. Og det er nå tiden er inne for å komme med sine synspunkter i saken. Av praktiske hensyn ber vi om at kommunen blir kopimottaker av de synspunkter du sender oss. 

Gasta Design