Dårlig nytt for Femundørreten

Foto: Arkiv. ID:227

Foto: Arkiv. ID:227

følge en ny rapport fra Miljødirektoratet er det høye konsentrasjoner av såkalte Perfluorerte forbindelser (PFAS) i storørret fra Femund. Dette indikerer at det kan være likeens med storørret fra flere andre sjøer i området. Grunnen til at en finner så høye konsentrasjoner i femundørreten er ikke helt klarlagt, men ifølge Miljødirektoratet kan det ha sammenheng med at sjøen er relativt næringsfattig og at ørreten spiser forholdsvis stor andel av organismer fra land. PFAS kan være langtransportert og grunnen til at en finner høye konsentrasjoner i området her, er at forurensingen tilføres vann og vassdrag via nedbør og avrenning. PFAS stammer fra forbindelser som er vanlig å bruke i moderne skallbekledning samt skismurning. En av de bedre skiløperne i fjellstyret, og som i tillegg fra tid til annen har opplevd å få "småpen" ørret på kroken - Tore Stengrundet - har uttalt at han heretter ikke skal benytte seg av allværsjakker og dessuten smøre sine ski med spekesild og tjære. Om ikke alle skal følge Stengrundets eksempel slavisk, er det allikevel grunn til å reflektere litt over eget bidrag til et bedre miljø. Det er nå engang slik at ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt.  

Gasta Design