Småviltjakta hos Engerdal Grunneierforening.

Foto: Ole Opseth ID:479

Foto: Ole Opseth ID:479

Som tidligere annonsert vil det være en begrenset septemberjakt på ryper og skogsfugl på Engerdal grunneierforenings område. Kortene tildeles etter søknad og trekking for utenbygds, og disse er nok fordelt. Skulle det derimot bli ledige kort pga at noen trekker seg etc, vil vi annonsere dette til uka. Det kan derfor dukke opp muligheter i siste liten. For innenbygds er det fritt kortsalg. Likt for alle som har fått kort er at det i perioden 10. - 23. september er fangstbegrensinger på 1 rype og 1 skogsfugl pr. jeger pr. dag. Det vil også åpnes for skogsfugljakt for innenbygdsboende etter en vurdering som gjøres etter tilbakemeldinger fra jegerne etter septemberjakta. Dessuten tilbyr foreningen jakt på bever. Her må de som er interessert søke innen 1 oktober til Hilda Femundsenden: hildaelin@yahoo.no.

Gasta Design