Fortsatt fiskemuligheter i Engerdal.

Onar fisker harr aug 16 (360x640).png

Foto: Ole Opseth ID:480

Sjøl om vi har nådd september og sommeren i aller høyeste grad er på hell, er det fortsatt muligheter for stangfiske i Engerdal. Høsten er en fin tid om en vil fiske harr med flue, og vi vil absolutt anbefale å prøve det. På fine dager er det fortsatt vakaktivitet. Den 1. september inntrer forbud mot fiske i alle bekker og elver. Men våre fiskeregler åpner for at det kan fiskes i Femundselva fra Galtsjøen og ned til Trysil grense. I tillegg kan det fiskes etter harr i Gløta, Isterfossen og Sømåa. Her tillates imidlertid ikke aktivt fiske etter ørret i og all fanget ørret skal derfor straks settes mest mulig uskadd ut igjen. Forøvrig anbefaler vi måtehold i forhold til opptak av fisk og vi minner om fiskereglenes fangstbegrensinger. Men for den som vil bedrive litt matauk anbefaler vi vårt garnkort og dets muligheter for å fiske sik i de store sjøene i området. Nå er det fin kvalitet på siken og når temperaturen synker både i luft og vann er det enklere å ta vare på fisken.  Forholdene er derfor bra nå for den som vil fiske opp større mengder og nyttiggjøre seg den fine ressursen som siken i området er. 

Gasta Design