Småviltjakt 2017.

Tiurkyllingerweb-2.JPG

Jakttiden nærmer seg, og vi får en del henvendelser om opplegg for rypejakta hos oss. Til det er det å si at fjellstyret ikke har tatt stilling til om det skal selges kort, hvordan et eventuelt salg skal skje og hvilke regler som skal gjelde forøvrig (tider, fangsbegrensinger, priser m.m.) Fjellstyret ønsker å avvente resultatet fra årets taksering før de tar stilling. Opplegget forventes å bli vedtatt på styremøte den 22 august. Vi tar derfor sikte på å kunngjøre hvordan opplegget blir for jakt på ryper og skogsfugl den 23 august her på vår hjemmeside. For jakt på småvilt utenom ryper og skogsfugl, er det fritt kortsalg. Du kan også kjøpe kort for trening av jakthunder. Disse kortene ligger klare for salg på inatur.no, så det er bare å gå inn å kjøpe kort når det måtte passe. Ytterligere informasjon om opplegget for småviltjakt, trening av jakthunder m.m. finner du ved å klikke deg inn på "småviltjakt" i menyknappene under.  

Gasta Design