Småfiskjakt i Kratltjernene

Foto: Tore Stengrundet ID:187

Foto: Tore Stengrundet ID:187

De færreste drar til de steinete tjernene ved Storåns kilder med småfisk i blikket. Men denne gangen var fjellstyrets utsendte og nasjonalparkforvalter, garn- og laksefisker Henriette Kildahl (bildet) utstyrt med finmaskede garn for om mulig å avdekke reproduksjon av ørret og røye i de forsuringsrammede vannene. Nær én kilometer med garnfiske ga følgende konklusjon: I Vonsjøtjønna tyder fangst av 12-15 cm lang røye på at det er en liten naturlig reproduksjon, mens de andre tjernene kun huser utsatt fisk. Vannkvaliteten er trolig god nok, men settefisken er dårlig til å finne egnede gyteplasser. Til høsten blir det derfor satt i gang forsøk med utsetting av rogn fra stedegen Vonsjørøye i håp om å reetablere en naturlig røyebestand. At garn med små masker og tynn sene også fisker effektivt på større fisk, er en annen konklusjon av prøvefisket. De største og fleste, deriblant ørret på over 3 kg og røye på en drøy kilo, fikk friheten tilbake, men noen klarte ikke strabasene i garnmaskene. For øvrig kan det nevnes at både abbor og lake lever og formerer seg i beste velgående og at gjedda, som først ble observert i Vonsjøtjønna rundt århundreskiftet, ser ut til å ha etablert seg der for godt. 

Smårøye   
Fangst   
Båtfrakting   
Tokilos  

Gasta Design