Andejakta begynner i dag.

Foto: Ole Opseth ID:181

Foto: Ole Opseth ID:181

Fra og med i dag er det åpnet for jakt på Brunnakke, Krikkand og Stokkand, og det er bare disse tre artene som er jaktbare fra i dag av. Andre jaktbare andearter åpnes det for jakt på fra 10 september. I denne forbindelse er det greit å minne om at det med fordel kan tas en del hensyn når man utøver jakt på ender. Det er fortsatt slik at det ikke er tillatt med blyhagl ved andejakt. De fleste har fått med seg at det fra og med i høst igjen kan nyttes blyhagl ved jakt på visse arter. De vanligste andearter i Engerdal er ikke blandt disse. Videre er det viktig at andejegere, som andre jegere, er sitt ansvar bevisst i forhold til jaktutøvelsen. I Engerdal er det en del spredt boligbebyggelse og det er derfor viktig at en tar hensyn til bebyggelse. Jaktkortet for statsallmenningen gjelder dessuten ikke på private tomter, innmark m.m. Med finværet vi har nå er det også en del som benytter sjansen til å ta seg en båt-/kano-/kajakktur. Det kan derfor være lurt å tenke på at det kan dukke opp andre personer ved og på vassdrag. Bildet til venstre er av noen stokkender ved Isterfossen. Disse er blitt så tamme at de ikke er redde for mennesker, men snarere kommer bort til deg. Disse holder til rett ved bebyggelsen og slike steder bør en av flere grunner derfor ikke jakte.  

Gasta Design