Søknad elgjakt

Som kjent for de fleste er det ny runde med elgtrekking denne våren og fra 1. april er det mulig å søke på elgjakt med søknadsfrist 2.mai på www.inatur.no. Alle de 31 jaktfelta på statsallmenninga i Engerdaln blir lagt ut på 4 årskontrakter så det blir nok mange spente elgjegere i midten av mai når trekkinga vil foregå. Fjellstyret har bestemt noen forandringer i elgjakta for den perioden som kommer. Det blir innført stor og liten okse i avskytinga hvor ca halvparten av tildelingene skal være stor okse. Andelen eldre okse på 20% tas ut med en halvdel okser der antallet tagger kan være maksimum 3 tagger på den ene siden. Den andre halvdelen av eldre okse tas ut som frie dyr og okser med 2 tagger til sammen på begge sider (piggokse) regnes som ungdyr uansett alder og vekt på dyret. For å ta ut flere små kalver er vektgrensa for gratis kalver heva fra 40 til 50 kg. Fjellstyret har videreført prisordningen med flat pris pr kg og den blir 75 kg i 2018 og vil bli indeksregulert hvert år. Kvotene for høstens jakt er ikke endelig bestemt, det har vært en hard vinter for elgen så langt i vinter og det vil bli tatt en vurdering av de foreløpige kvotene i løpet av sommeren.  Foreløpige kvoter 2018

DSCN5457.JPG
Bjørnar Johnsen