Jervregistrering med spesiell hendelse

Myndighetene har bestemt et bestandsmål for jervebestanden i Norge ut fra årlige ynglinger. Jerven får valper i månedsskiftet februar - mars og det blir da systematisk søkt i terrenget for å finne flest mulig ynglinger, denne registreringa pågår nå og fjellstyret er med på dette oppdraget. Alle ynglinger blir ikke registrert så antall ynglinger som blir funnet er et minimumstall. På en tur i Femundsmarka ved sporing av en jerv stakk det opp noe revepels ifra snøen, det var mye jervspor i området. Sjekka revepelsen nærmere og det viste seg å være en voksen hannrev som var drept av en jerv med et kraftig bitt i hodet. Var hull i skalletaket mellom øya og øyet var presset ut av skallen. Etter å ha drept reven var den gravd ned uten at den var spist på. 

Bjørnar Johnsen