Skader i forbindelse med NATO-øvelsen.

Militærøvelsen Trident Juncture ser ut til å være over, og det meste av militært utstyr, personell og kjøretøy er borte fra vårt område. Det var stor interesse for øvelsen blant lokalbefolkningen, og det var på forhånd knyttet en del spenning til hvordan dette skulle gå. Bortsett fra en trafikkulykke som er omtalt i media, er vårt inntrykk at det egentlig gikk bra sett i forhold til antallet kjøretøy og soldater. Noen skader fremst som følge av kjøring med store og tunge kjøretøy har det allikevel blitt. Fjellstyret og Statskog Sf samarbeider om å få oversikt over skader på statsallmenningen i forbindelse med militærøvelsen. Vi har registrert noe av dette, men statsallmenningen er stor og vi behøver hjelp fra allmennheten for å få med oss alt. Dersom du har sett skader som har oppstått på statsallmenningen som følge av øvelsen vil vi gjerne ha tips om det. Det kan være alt fra skader på terreng, installasjoner eller forsøpling. Dersom du vet om noe “som ikke ser helt bra ut”, så ta kontakt enten med Statskog eller Fjellstyret her på Skrivargarden. Vi kommer til å dokumentere disse og melde dem inn til Forsvaret.

Dersom du som privatperson eller næringsdrivende har skader på egen eiendom skal du melde dette direkte til Forsvaret på telefon 400 38 526 eller e-post mbo@mil.no.

Foto: Onar J. Opseth. (fra “Åpen dag“ på Drevsjø)

Foto: Onar J. Opseth. (fra “Åpen dag“ på Drevsjø)

Ole Opseth