Evaluering av Bidragsbudsjett.

 I forbindelse med budsjettarbeidet evaluerer Engerdal fjellstyre hvert år sitt Bidragsbudsjett. I år ønsker fjellstyret i tillegg å gjennomføre en høring vedr. ordningen med Bidragsbudsjett i forkant av budsjettarbeidet. I forbindelse med dette ønsker vi innspill fra enkeltpersoner og næringsorganisasjonene om ordningen. Vi ønsker spesielt innspill i forhold til de satsingsområder som er oppført for de ulike næringene (se vedlagte Bidragsbudsjett 2018). Fungerer de oppsatte satsingsområdene greit, eller er det ønske om endringer? Det er en fordel om evt. endringsforslag blir best mulig begrunnet.

Vi ber om innspill senest 2. desember 2018.

Bidragsbudsjett 2018 inkl regler finner du her.  

Foto: Ole Opseth/Arkiv

Foto: Ole Opseth/Arkiv

Ole Opseth