Sjelden fangst av engersjørøye

Foto: Håkon Engernes ID:640

Foto: Håkon Engernes ID:640

Den opprinnelige engersjørøya, kølsvart og djuptlevende, ble tradisjonelt fanget med garn på gyteplassene før jul eller ved isfiske utover våren. Resten av året så man svært sjelden noe til den. I dag blir disse aktivitetene kun utført sporadisk og  den spesielle røya lever for det meste uforstyrret i sjøens dyp. Røya på bildet er ekstra spesiell ettersom den hadde sluppet seg nedstrøms i Engera der den nylig ble fanget av en heldig sportsfisker. Så vidt vi vet var sist gang dette skjedde da Per Ola Engernes fikk ei røye på den heller tvilsomme sportsfiskemetoden langrev rundt 1950.

Gasta Design