Rapport fra Femunddraget

Foto: Arne Elgaaen   ID:644

Foto: Arne Elgaaen ID:644

Femunddraget var i hælja som var med flott vær, mye folk og brukbar fangst, tross finværet. Det var 78 deltakere som fikk 84 ørret og totalt ble det veid inn 79,8 kg ørret. Største ørreten var på 4860 gram. Det var 4 ørreter som hadde merke på ryggen med nummer og 3 av disse ble merka i Elgåelva høsten 2013 under stamfisket der. Den siste ble merka høsten 2016. 

Mye folk.
Fin ørret. 

Gasta Design