Rype- og skogsfugljakt.

Foto: Arkiv/ Lars Erik Pettersen. ID:693

Foto: Arkiv/ Lars Erik Pettersen. ID:693

Med bakgrunn i takseringsresultatet har Fjellstyret i Engerdal bestemt at det i år kan åpnes for jakt på ryper og skogsfugl. For Statsallmenningen i Engerdal vil det blir følgende opplegg:

I september legges det ut 140 jaktkort (70 forbeholdt innenbygds) fordelt på 2 perioder; 10 - 16 sept og 17 - 23 sept. Det er fastsatt fangstbegrensing på 2 ryper og skogsfugl pr dag, med en ukeskvote på på 4 ryper og skogsfugl. Røy og orrhøne er fredet i september. Prisen for dette kortet er 1100,- med 50 % prisreduksjon for innenbygdsboende jegere.

I tillegg blir det lagt ut 125 periodekort (75 forbehold innenbygds) for tidsrommet 2 oktober til og med 15 november. For denne perioden er kvotene satt til 2 ryper og skogsfugl pr dag og maksimum 8 ryper og 4 skogsfugl (hvorav maksimum 1 røy eller orrhøne) i perioden. Prisen for dette settes til kr 1500,- med 50% prisreduksjon for innenbygdsboende jegere.

Kortene tildeles etter trekking. Søknad skjer gjennom Inatur.no, og vi vil senest i løpet av morgendagen ha klargjort for innsending av søknad der. Søknadsfristen vil bli satt til den 31 august. Det vil være mulig å søke alle perioder. Dersom en ønsker jakt i september uansett uke, så må en søke begge periodene. Det vil ikke være mulig å få kort i begge septemberperiodene. For de som får tildelt kort både i september og i oktober/november, vil det bli gitt en prisreduksjon. Vi kommer tilbake til hvordan dette skal gjøres etter trekking. 

Gasta Design