Reinssimle bjørnedrept.

Foto: Bjørnar Johnsen ID:697

Foto: Bjørnar Johnsen ID:697

Denne reinssimla ble funnet oppå Storbekkfjellet mellom Sorken og Elgåa føre hælja. Reindriftsnæringa fikk beskjed om funnet og rovviltkontakten i Engerdal fikk seg en fjelltur i varierende vær. Simla hadde fått kraftige bitt i nakkeregionen og oppå skuldra. Var også hull i magen på høyre side oppunder ryggen hvor det hang tarmer ut og etter simla. Var bloduttredelser rundt det hullet i magen så det har skjedd mens reinen var i live og ser ut som den har løpt med tarmene ute før den ble drept. Skademønsteret og i tillegg til at bare juret var oppspist tilsier at det er en bjørn som har drept denne voksne reinssimla. 

Gasta Design