Røy med sjøutsikt fra reiret

Røyene velger ulike plasseringer av reiret sitt , ved Steinvika i Femund rett utafor ei hytte er det ei røy som har lagt 8 egg. Reiret ble finni av Henrik Helland Eckbo på 6 år som kom løpende inn i hytta, etter å ha vært en tur ved sjøkanten, og ropte at det var ei svane med mange egg i sjøkanten. Svana var ei røy denne gangen og røya lå på egga hele helga selv om dem var på hytta. Henrik passa på så ingen gikk for nære reiret og forstyrra røya. Røya ved Tjønnodden i det nye hyttefeltet der, har klekt de 8 egga sine og vandrer nå rundt i terrenget med kyllingflokken. Det er en veldig utsatt tid for kyllingene den første tia før dem klarer å fly sjøl å sette seg opp i trær for å unngå bakkepredatorer som røyskatt, mår og rev. Kråke og måkefugl tar også små kyllinger og de fleste rovfuglene sier ikke nei til en kylling som er et lett bytte. Alf Århen fant ei røy med 8 egg ved Trefjerdingsloken og kamera er satt opp der. Nå er det kamera oppe ved 4 reir som det fortsatt ruges på og hvor det forventes klekking når som helst. 
 

Gasta Design