Arbeidssomme fjelloppsyn

Brureparerng ved Båthusberget 2web2.jpg

En av mange arbeidsoppgaver som fjelloppsynene har, er en rekke skjøtsel- og vedlikeholdsarbeid. I forrige uke var Arne, Gaute og Runar ved Båthusberget for å legge ny klopping, samt og reparere brua over utløpet av Båthusåa.

Som bildene viser er det noen arbeidsomme karer som gjør en god og solid jobb.
Nå håper vi at mange kan dra nytte av dette arbeidet gjennom flotte turer og opplevelser i dette området.

Klopping

Gasta Design