Rognplanting og Artikulasjon i Femundsmarka

Arbeidet med å reetablere rekruttering av røye i Kratltjernene i Femundsmarka ble denne uka gitt et nytt forsøk. Etter at fjorårets rognplanting endte med døde, uklekte egg, ble det nå forsøkt med færre rognkorn bedre spredt i grusfylte Vibert-bokser. I tillegg ble boksene lagt på grunnere og mer bevegelig vann, slik at en forhåpentligvis skal unngå tilslamming, algevekst og tilhørende oksygenmangel. De gode fiskevannene under Kratlvola ble hardt rammet av forsuring siste del av 1900-tallet og den fine røyebestanden døde ut. Vannkvaliteten er nå etter alt å dømme like god som før svovelregnets tid, og vi håper derfor at det med de rette tiltakene igjen vil kunne bli god rekruttering av røye til glede for fiskere og andre med hjerte for Femundsmarka. Resultatene blir det en stund å vente på, men i mellomtida går det an å øve på uttalen av navnene Kratlan/Kratltjønnan, Kratlvola osv. For lokalkjente skjærer det i ørene om du bruker varianter som Krattel, Kraslvola, Kratland eller lignende. Nei, du må få til engerdalslyden som er en blanding av kj- og l-lyd. Legg tunga opp i gommen like bak fortennene som om du skal uttale en tynn l, lag åpning med tunga bare på ene siden og lag samtidig en kj-lyd. Da sitter den. Kralkjlan!

Vonsjørøye.jpg
Tore Stengrundet