Gårsdagens elgfall.

Har ikke fått noen elgbilder fra hælja så da blir det jervbilde i dag også. Bildet er av hannjerven på 16 kg som ble skutt nord for Drevsjø i går hvor gråhunden Blaser skal ha æren for at det ble vellykka jakt. På statsallmenninga ble det bare felt voksne dyr i går. Trolltjønnåsen, Lortsetra og Granbergtangen skøyt ku. Løvåsen Nord fikk en 10 tagger okse og Sømåkvolvet en 11 tagger okse. Den halte kua som Valdaln skøyt med gammel skuddskade ble kassert etter konferering med veterinær. Det er nå felt 83 elg av en kvote på 131. Av de 83 felte elga er et dyr da kassert og 2 er Tilleggsdyr skutt sør for Drevjsø. Så da er det igjen 51 dyr av ordinær kvote. På viltstellområde 1 har Rødaln skytti ei ku. Det var stille fra viltstellområde 2 i går.

Felt elg statsallmenninga
Felt elg viltstellområde 1 og 2

Foto: Bjørnar Johnsen

Foto: Bjørnar Johnsen

Bjørnar Johnsen