Dagens elgfall

Etter ei ukes jakt er det felt 58 elg på statsallmenningen, 20 elger på viltstellområde I og 15 elger på viltstellområde II. Er viltstellområde I som har den klart høyeste fellingsprosenten etter første jaktuka på 67 %, mens det på statsallmenninga bare er felt 40 % etter første uka. I dag er det på statsallmenninga meldt inn 8 elg. Vurrusjølia øst og Kastflolia ei ku hver, Risbakken to fjordyr en av hvert kjønn, Storbekken en 6 tagger okse, Berget en kalv, Snertnesset en kalv og den 13 taggers oksen som er på bildet. På viltstellområde I har Engeren vest fått ei ku og er ferdig med årets elgkvote. På viltstellområde II har Vestlia fått en kalv.

Gasta Design