Dagens elgfall

Har vært stille på telefon i dag også, det er felt 6 elg på statsallmenninga i dag og i tillegg en okse som ble felt i går, men som ikke kom med på gårsdagens oversikt. Femundsmarka nord fikk en okse i går, og ku med kalv i dag. Løvåsen sør og nord har fått hver sin kalv og Jotholla og Stenbekkhauga hver sin ku. Jotholla er første laget som er ferdig med årets kvote på statsallmenninga og det var nok for tidlig for jaktlaget har tatt et tilleggsdyr. På viltstellområde I har Rødaln fått ei lita ku. På viltstellområde II har Hullbekkjølen fått ei ku og Vestlia en okse som var spesiell, oksen hadde 5 tagger på ene sia og ikke noe på andre sia. 

Gasta Design