Ribbet lappugle ved Isteren

Direkte fra ei ikke altfor hemmelig multemyr kom Knut Fredheim drivende inn på fjellstyrekontoret med to vingefjær av en stor og gråspraglete fugl. Disse hadde han funnet på vestsida av Isteren sammen med en haug med lignende fjær. Med den lyddempende framkanten av dunaktige småfjær var det liten tvil om at de stammet fra en ugle, og ettter utrykning i felt og nøyere gransking falt konklusjonen på lappugle. Undersøkelser på drapsstedet tydet også på at det var en annen rovfugl som hadde tatt lappugla, funnet seg en stubbe som ribbeplass og reist derfra med den fjærløse delen av byttet. Kanskje var det lappuglas dødelig kraftfulle storebror, hubroen, som hadde dunket den ned fra nattkvisten eller kanskje noen av de dagaktive store rovfuglene hadde funnet det overkommelig å hanskes med ei musespisende og puslete lappugle. Uansett er det ikke hverdagskost å finne lappugle, død eller levende, i engerdalsskogen, selv om den store oppblomstringen lenger sør i Hedmark naturlig nok har økt sjansene de siste årene.

Tore Stengrundet