Butjønna mot friskmelding

Å snu tilstanden i et overbefolket fiskvann er ikke gjort i en håndvending. Men nå etter fem år og fire runder med uttynning begynner Butjønna å nærme seg en friskmelding. Mens det første året ikke ble fanget en enste røye over 200 g, ble det under den nylig gjennomførte tynningsrunden sluppet ut igjen et førtitalls røyer av fin størrelse, hvor de største var mellom 5 og 7 hg. I tillegg ble det fanget en god del ørret i god vekst, som forhåpentligvis vil kunne beite på smårøya i åra som kommer. Største ørret fridd fra garnmaskene var mellom 8 og 9 hg. Årets fiske ga totalt 77 kg på 263 garnnetter, og fangst per innsats har dermed gått ned år for år, noe som er et sikkert bevis på at fisketettheten har sunket betraktelig. Årets gjennomsnittsvekt er den samme som for to år siden, men men med langt flere større fisker og færre småfisker, er det likevel tydelig at det har skjedd ytterligere forbedring i vannet. Kanskje trengs det enda noen flere enda litt litt større fisker for at bestanden skal kunne balansere seg uten tynningshjelp, men med litt oppfølging et par år til, håper vi at Butjønna kan få en endelig friksmelding som sportsfiskevann. Bildene viser ivrige sommervikarer med vakker arbeidsplass, fete ørreter i god vekst og første dags fangst med røye på 560 g.

Fangsttabell

Tore Stengrundet