Resultater fra høstens elgjakt.

Sett elg.JPG

Høstens elgjakt er over og de fleste er vel mest opptatt av skiføret om dagen. Diagrammet til venstre viser tildelt og felt kvote fra 1977 og fram til nå. Målet har vært og stabilisere elgstammen på dagens nivå og forhåpentligvis er vi i nærheten av målet. Sett elg skjemaene er veldig viktig ved forvaltningen av elgstammen og er et verktøy for å si noe om kjønnssammensetningen, kalveproduksjon og om elgstammen er stabil eller ikke. Sett elg 2017 på jaktfeltnivå. Elgvekter siste årene.        Ku/okse forholdet.

 

Bjørnar Johnsen