Resultater Femunddraget

Det tradisjonelle Femundraget som ble arrangert av Femund jeger og fiskeforening på Femund i helga samlet 50 fiskere som var heldig med været og det var brukbart fiskebitt for noen (Storfavoritten Fillurn var "uheldig" med fiskebittet). Det ble veid inn 38,6 kg ørret og den største stod Team Festus for på med en flott fisk på 3,4 kg. På bildet er det den ivrige fiskeren Odin Skogly som ikke kjente noe til storørreten i løpet av konkurransen, men han fikk en fin uttrekspremie isteden. Sist år var det en moped som var hovedduttrekingspremien hvor Drevsjøingen Jon Helge Østmo var den heldige vinner. I år var hovedpremien et ekkolodd med verdi 10000 kroner og Jon Helge Østmo tok like godt med seg den til Drevjø også.

Gasta Design