Noen som savner regnbueørreten sin?

Foto: Ole Opseth.

Foto: Ole Opseth.

I går ble det tatt en regnbueørret i Engeråa. Dette er heldigvis uvanlig og det sentrale spørsmålet er hvordan den i alle dager har kommet dit? Regnbueørret er en anadrom laksefisk og finnes naturlig på vestkysten av Nord-Amerika der den kalles "Steelhead" i sportfiskekretser. Den har opp gjennom årene vært utsatt mange steder ellers i verden, men er i dag ulovlig å sette ut. Den blir brukt i matfiskproduksjon, noe som selvfølgelig medfører uønskede rømminger. Det er i Norge kjennskap til at den reproduserer seg på noen få lokaliteter. Det er ikke ønskelig at arten etablerer seg her hos oss. Fisken fra Engeråa var i godt hold og etter adferd og størrelsen å dømme (47 cm og 1,15 kg), kan den ha vært der en stund. 

Er det flere som fanger "steelhead" eller andre fremmede fiskeslag vil fjellstyret gjerne ha melding om dette. Det er viktig for å få en god oversikt over forekomst av denne type fisker. 
Er det noen som savner regnbueørreten sin, så kan dere få den tilbake mot å framlegge utsettingstillatelsen. Kontakt fjellstyrekontoret.

Gasta Design