Trekking av rådyrjakt 2014

Nå er trekkingen for årets rådyrjakt på statsallmenningen foretatt. På grunn av god rådyrbestand er kvota økt med 40% siden 2013. Men antallet søknader har også økt betraktelig siden i fjor, og Engerdal Fjellstyre fikk i år inn tilsammen 81 søknader på ordinær rådyrjakt og bukkejakt. 21 søknader fra innenbygds enkeltjegere, 23 søknader fra innenbygds lag, 5 søknader fra utenbygds enkeltjegere, 7 søknader fra utenbygds lag og 25 søknader totalt på bukkejakt.

På den ordinære rådyrjakta er kvota for 2014 56 dyr, og det er 57 søknader, det er derfor 1 som står på reservelista etter at alle søkere har fått 1 dyr hver (enkeltjegere har et dyr hver, og lag har et dyr pr. lag). 
På bukkejakta gjør vi som i fjor, at alle får et kort med felles kvote, men det er kun lov til å skyte 1 bukk pr. jeger/lag. Kvota er 12 bukker, så når kvota er full stopper jakta. Alle må derfor melde inn felling umiddelbart til Fjellstyre - helst med bilde slik at vi kan publisere det på hjemmesiden. I tillegg vil vi ha mobilnummeret til alle jegere/jaktledere (bukkejakta) slik at vi kan gi beskjed til alle da kvota er full.

Rådyrtrekking 2014

Gasta Design