Rapport elgforinga ved Elgå

Foto: Bjørn Arvid Foss ID:377

Foto: Bjørn Arvid Foss ID:377

Det er Bjørn Arvid Foss som er helten blant trekkelgen som kommer til Elgåtraktene vinterstid. Bjørn Arvid er sjefsfòrer og har lagt ut 42 rundballer i vinter som sultne trekkelger har satt stor pris på. Når dette bildet ble tatt var det 25 elger ved Gråvolla og 10 elg ved Sagbekken. Har vært lite snø i Elgålia i vinter og beiteforholdene har vært gode for elgene, men området fra Elgå og nordover er hardt beitet i mange år og det er lite tilgjengelig vinterbeite. Med støtteforing er målet å forhindre ytterligere beiteskader og spare den ungskogen som kommer opp sør for Elgå. Det blir også lagt ut rundballer i sommerområdene for elgen i Røros og Brekkenområdet for å forsinke trekket mot Elgå, og det har de siste par vintrene med lite snø nordafor vært vellyket og mindre elg har trekt ned til Elgå. Det er Nord Østerdal Røros elgregion hvor fjellstyret er medlem som organiser rundballeforinga.

Gasta Design