Mer bjørn i farta

Foto:Viltkamera ID:378

Foto:Viltkamera ID:378

Denne bjørnen holder til nord for Elgå og her er den avbilda i natt ved et elgkadaver, ei gammel elgku. Er en liten bjørn og det var ikke tegn til kamp rundt elgkua så muligens har elgkua hatt en naturlig død eller om det er bjørnen som har drept den er ikke godt å si. Bjørnen oppholder seg i nærheten av kalvingsområdet til Elgå reinbeitedistrikt og distriktet har derfor søkt Miljødirektoratet om forebyggende skadefelling av denne bjørnen. De første reinsdyra har begynt kalvinga i disse dager og kommer denne bjørnen inn i kalvingsområdene tilsier erfaringen at det blir store skader. På svensk side har Idre Nya Sameby fått bevilget tillstand for skyddsjakt på inntill 6 bjørner i kalvvingslandet sitt denne våren.

Gasta Design